درباره ما:

به مهاجرین کمک می کنیم تا
هزینه های مهاجرت را کمتر کنند

اطلاعات درست را به موقع دریافت کنید

گام های قبل از مهاجر

اجرای هر کاری، همیشه دومین بار راحت تر است. با توجه به تجربه مهاجران و مشکلات انها قبل از مهاجرت مشخص است که با یک راهنمای خوب همیشه نتایج بهتری داشتند و کمتر وقت و انرژی صرف کردند

لیستی از مشکلات و کارهای قبل از مهاجرت تهیه کردیم و می خواهیم در افتر کانادا با شما به بررسی راهکارها بپردازیم تا هزینه کمتر و سرعت بیشتری را در پروسه مهاجرت تجربه کنید

همه این مراحل را بعد از مهاجرت نیز بررسی کردیم

صرفه جویی در 

صرفه جویی زمانی
70%

کاهش هزینه مهاجرت 

کاهش هزینه مهارت
40%

همیشه اطلاعات درست و به موقع به شما کمک کرده است حتما تجاربی دارید و می توانید با ما به اشتراک بگذارید

گام های بعد از مهاجرت

 
بعد از مهاجرت گام های مهمی هست که در افتر کانادا بیشتر بر انها تمرکز کردیم: 
اجاره خانه و روش های ان، نحوه استفاده از شبکه های مجازی برای اجاره خانه و خرید مایحتاج اولیه، پیدا کردن شغل، نحوه ارتباط با کارفرمایان کانادایی، لایسنس های معتبر در کانادا ، ایجاد نتورک برای کار و زندگی، معرفی سامانه های مهم و معتبر، 

برای ارتباط بهتر فرم اولیه را لطفا تکمیل کنید